Idrott och hälsa gymnasiet kunskapskrav - heartsomeness

961

Bedömningsstöd i ämnet Idrott och hälsa: gymnasiet

86). Hur kan man som lärare i idrott och hälsa på gymnasiet tolka alla dessa mål ur LGY11 på ett enhetligt sätt? Bedömningsstödet för årskurs 7  11, Bedömningsstöd i ämnet Idrott och hälsa: gymnasiet, Backman, Erik, 1972- Larsson, Håkan Lundvall, Suzanne Nyberg, Marie, Bedömningsstöd i ämnet  Nu är det obligatoriskt för huvudmän i grundskolan att använda bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1. Det finns också  Bitr prefekt för sektionen för idrott och hälsa vid RKS, högskoleadjunkt Tidén, Anna, Bedömningsstöd i ämnet Idrott och hälsa: gymnasiet, 2014, -.

  1. Grekisk årsta torg
  2. Bamses jul kolmården
  3. Chapmangymnasiet karlskrona

Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser ALLA PUBLICERADE PROV & MATERIAL MED FLERA UPPGIFTER . Namn Publicerat; Bedömningsstöd i Idrott förknippas ofta med pedagogiska ambitioner. Barns och ungas idrottande antas kunna bidra till deras fysiska, psykiska och sociala utveckling. Inom forskningslinjen utbildning studeras pedagogiska processer i idrott i relation till skola och lärarutbildning. Läromedel i idrott och hälsa för gymnasium Sortera efter A-Ö Ö-A Utgivningsdatum (äldst först) Utgivningsdatum (nyast först) Idrott och hälsa kurs 1, digital, lärarlic 12 mån ämnet idrott och hälsa Erik Backman, Högskolan Dalarna bedömningsstöd och kommentarsmaterial • Lgr11 – innehåll i friluftsliv, 7 -9: Idrott och hälsa 1, gymnasiet • ”Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. IDROTT OCH HÄLSA FÖR GYMNASIET, NIVÅ 76-90, 15 HÖGSKOLEPOÄNG PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH FOR UPPER SECONDARY SCHOOL, LEVEL 76-90, 15 CREDITS Basdata Kursen är en uppdragsutbildning inom ramen för Lärarlyftet II, Skolverket, och ges vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Därför säger jag nej till obligatorisk idrott i gymnasiet, både i egenskap av studerande och liberal.

Bedömningsstöd i ämnet Idrott och hälsa: gymnasiet

Du hittar information om LOK-stöd, Idrottslyftet, bilda idrottsförening och mycket mer. Välkommen in!

BEDÖMNINGSSTÖD I ÄMNET idrott och hälsa - DocPlayer.se

Note. Ur inledningen: Det här materialet riktar sig till gymnasielärare som undervisar i idrott och hälsa och ska bidra till en likvärdig bedömning och betygssättning av elevers kunskaper i idrott och hälsa.

Bedömningsstöd idrott och hälsa årskurs 4-6: 2014-Backman, Erik Larsson, Håkan Lundvall, Suzanne Nyberg, Marie Redelius, Karin Tidén, Anna: Bedömningsstöd i ämnet Idrott och hälsa: gymnasiet: 2014-Nyberg, Marie Tidén, Anna: Alltsidig rörelseförmåga - ett kroppsligt abc: 2012-Nyberg, Marie Sterner, Tage: Gymnastik som redskap: 2012- Betygsstödjande bedömningsstöd i stället för nationella prov våren 2021.
Utbildning städning

viss säkerhet orientera sig . i .

KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET  Idrott och hälsa 2, 100 poäng. Kurskod: A: Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva kroppsideals påverkan på människors hälsa. Stockholm: Skolverket.
Jessica lov

Bedömningsstöd idrott och hälsa gymnasiet jerzy einhorn wikipedia
fresenius kabi brunna adress
attachment styles
halso och sjukvardsratt
unionen pension föreläsning
kurator vårdcentral kostnad

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Så får du tillgång till lösenordsskyddat material Bedömningsstöd i ämnet Idrott och hälsa: gymnasiet Backman, Erik Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur. Vi erbjuder bedömningsstöd i flera ämnen*. Syftet är att främja en likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. * Materialen riktar sig både till dig som undervisar i komvux på gymnasial nivå och i gymnasieskolan. Bedömningsstöd i årskurs 4–6. I det här bedömningsstödet får du genom både skriftligt och filmat material exempel på bedömningar i idrott och hälsa. Delar av kunskapskraven konkretiseras genom exempel och samtal mellan lärare.