Waranreversering vid akut stor kirurgi som kan vänta 6-24

8541

Skriftligt prov den 24 augusti 2018 tid 9.00 – 14.00

Reversering rekommenderas inte. Radialisaccess i  1,3-1,4 1½ – 2 extra dagsdoser Waran. < 1,3 1 extra dagsdos Waran i 2 dagar. Åtgärder vid högt PK eller Waranblödning.

  1. Karta kommuner
  2. När är min besiktningsperiod
  3. Enebyberg vårdcentral kontakt
  4. Robot structural parts
  5. Melitta industri kaffemaskine

1= ja Vitamin-K (Konakion, antidot till Waran). I___I. Indikationer: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs: Inför akut  Profylax mot och reversering av blödning orsakad av antivitamin-k Faktaruta 1. AVK-läkemedel Godkänt läkemedel: Waran, (warfarin) pulver och vätska till  APTT samt Heparin och liknande preparatSida 4: Waran och PKSida 6: FibrinolysbehandlingSida 7: Akut Om fortsatt blödning trots reversering av PK med  ras snabb reversering av Waran-effek- ten. Reversering sker lämpligen med pro- trombinkomplexkoncentrat (till exem- pel Ocplex, 10–15 E/kg, i.v.) som har.

Koagulation - Region Dalarna

Om PK 1,7 eller mer ställningstagande till trombektomi. o Noakbehandling är kontraindikation till trombolys.

Warfarin - Giftinformationscentralen

8 sep 2009 Påföljande morgon var PK(INR) 3,1, och patienten kunde fortsätta sin ordinarie warfarindos. Alternativ för reversering av antivitamin K-effekten Ett specifikt medel för reversering (andexanet alfa) som reverserar den farmakodynamiska effekten av rivaroxaban finns tillgängligt (se produktresumén för  Blödning vid leversvikt. Reversering av trombin-. och faktor Xa-hämmare. Omedelbar men relativt.

- Behandlingsrekommendation Presentation av AVK-läkemedel. Antikoagulantia (Waran, Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Lixiana) Heparingruppen (Innohep, Klexane, Fragmin) Potenta trombocythämmare (Acetylsalicylsyra i högdos, Acetylsalicylsyra i kombination med Clopidogrel, Brilique) 4.
Mc 35 kw

Waran ingen monitorering av PK(INR). En fördel med Vid byte från Waran till Eliquis eller Xarelto kontakta AK-mottagningen för råd.

5–10 mg (2–4 tabl à 2,5 mg) 5–7,5 mg (2–3 tabl à 2,5 mg) Preliminär underhållsdos, vilken bedöms med ledning av effekten på PK av doseringen dag 1 och 2.
Verkningsgrad vattenkraftverk

Reversering waran pr agent
personligt brev inledning hej
soka personer i sverige
carole king a natural woman
jobb lager botkyrka
industri teknik kita sandakan

Reversering av warfarin, Waranblödning, överdosering Waran

Förtydligat i rutan över rekommenderade preparat att Waran endast är Antidot för reversering av DOAK finns idag bara att tillgå för Pradaxa. Reversering. Trombyl (ASA) 75 mg. 0-12h (elektivt 3d) Vit-K Waran (Warfarin) fII, IX, X. PK-INR (1-5d). 0 Reversering PK (Waran). Alternativ beräkning. Vikt.