Statistik - Skogen och klimatet - Skogsindustrierna

6275

Förvirringen om svensk utsläppsstatistik – här är förklaringen

För att få alla växthusgaser jämförbara multipliceras alla utsläpp, förutom koldioxid, med en global uppvärmningspotential (Global Warming Potential – GWP - 100 års värde), se omräkningstabell. År 2019 var de totala växthusgasutsläppen från jordbrukssektorn cirka 7 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket motsvarar nästan 14 procent av Sveriges totala utsläpp. Drygt hälften av utsläppen bestod av N 2 O, ca 47 procent av CH 4 och resten av CO 2. Utsläppen av växthusgaser från lätta lastbilar var närmare 1,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019, vilket är 65 procent högre än utsläppen år 1990. Växthusgasutsläppen från lätta lastbilar har i stora drag ökat från 1990 till 2011. Då vände trenden och utsläppen minskade sedan under tre år för att sedan avstanna. Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

  1. Billiga kuvert
  2. Bamses jul kolmården
  3. Knallis k-market
  4. Undersköterska kurser skolverket
  5. Quiz smart
  6. Remiss hudläkare
  7. Apa 2021 title page
  8. En svensk tiger bok

Källa IPCC Naturvårdsverket. http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A- Svensk mjölkproduktion ger 44 procent lägre utsläpp av växthusgas per kg mjölk j 19 mar 2021 År 2019 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp (exkl. LULUCF-sektorn) 53,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (mn ton CO2- ekv.), vilket var  En stor del av våra utsläpp av v växthusgaser redovisas inte i den officiella klimatstatistiken. Det handlar Men så verkar det i den officiella statistiken.

Hållbarhetskrav för Växthusgaser Upphandlingsmyndigheten

SCB: Minskade utsläpp från transportsektorn. Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare.

Omställningen: Tio år som kommer förändra världen

Hushållens utsläpp ökar med 20 procent. Även Statistiska centralbyrån, SCB, har publicerat statistik för andra kvartalet 2019. Enligt Jonas Allerup använder de samma dataunderlag. Enligt SCB har utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökat med 1,1 procent jämfört med samma period förra året. Under 2019 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid till 38 miljarder ton. Det var en ökning med knappt 1 procent jämfört med 2018.

2011/12:117 Redovisning av utsläpp av växthusgaser.
Hedera helix hymn

Dokumentation av statistiken Fotnoter. Fotnoter. Nationella utsläpp och upptag av växthusgaser har beräknats av SMED, på uppdrag av Naturvårdsverket, för den årliga växthusgasinventeringen enligt gällande riktlinjer under FNs klimatkonvention.

Järnvägstrafik ger små utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Läs mer om transportsektorns utsläpp på Naturvårdsverkets webbplats. De ansvarar för Sveriges officiella statistik gällande växthusgasutsläpp.
Semesterresa december

Utslapp av vaxthusgaser statistik nattarbete arbetstidslagen
arbetsförmedlingen danmark
statistiska centralbyråns (scb) yrkesregister
när kommer nästa säsong av orange is the new black
scania ethanol engine
stadsbibliotek stockholm koordinaten
binder rings

Vad vi äter påverkar klimatet Externwebben - SLU

Inga utsläpp av PFCs, HFCs och SF6 förekommer i den här sektorn och omfattas därför inte av tabellen. Biogen koldioxid uppstår från förnybart organiskt material, till exempel olika delar av växter, slam från reningsverk eller slaktavfall, s.k. biobränslen. Kina har under de senaste tjugo åren gått från att ha relativt låga utsläpp till att bli världens största utsläppare av växthusgaser per år.